Laboratuvarda çalışma yapacak öğrencilerin (lisans/yüksek lisans/doktora) ve doktora sonrası araştırmacıların laboratuvar çalışmalarına başlamadan önce İSG kuralları doğrultusunda aşağıda listelenmekte olan belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurarak Merkez Laboratuvar Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Belge şablonları, belgeler sekmesinden indirilebilmektedir.

1 İşe Başlama ve Oryantasyon Eğitimi Katılım Formu
2 Çevre Mühendisliği Laboratuvarları Güvenlik Eğitimi Sınavı
3 Güvenlik Eğitimi Tutanağı
4 İTU İSG Temel Eğitim Belgesi
5 Taahhütname
6 Tehlike ve Risk Eğitimi Belgesi
7 a) Laboratuvar Yönetimi Bilgilendirme Yazısı (Öğrencinin çalışacağı öğretim üyesi tarafından yazılmalıdır)
b) Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Zimmet Formu
c) Mesai Saatleri Dışında Çalışanlar için Dekanlık Onayı
8
Aşı Belgeleri (Sağlık kurumundan alınacaktır)
Tetanoz
Hepatit A
Hepatit B
9 Kan Grubu Kartı-Beyanı
10 Kronik Hastalıklar ve Alerjiler Hakkında Bilgilendirme Yazısı (Öğrenci/araştırmacı tarafından İTÜ Çevre Mühendisliği Laboratuvar Yönetimi’ne dilekçe şeklinde yazılacaktır)