Öğrenci laboratuvarlarında kullanılan kimyasallara ait Güvenlik Bilgi (MSDS) Formları

Çevre Kimyası I ve Çevre Kimyası II Laboratuvar Dersi kapsamında kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları aşağıda yer almaktadır.