PARAMETRE

METOD

İTÜ ÇEVRE LAB 2023 YILI FİYATLARI (KDV HARİÇ)
(TL)

NUMUNE ALINMASI

Anlık Su/ Atıksu Numunesi*

 

680

İki Saatlik Kompozit Numune*

 

880

Yirmi Dört Saatlik Kompozit Numune*

 

1200

Anlık Hava Numunesi Alımı(Tenax tüp)

 

1000

* Numune alma yerine ulaşım masrafları hariç

NUMUNE HAZIRLAMA

Ekstraksiyon

(TS EN 12457-4)(Katı atık numunelerinden eluat hazırlama)

1000

Katı Numuneler İçin Kırma Öğütme, Eleme

 

140

Metal Çözünürleştirme

SM 3030 E

480

Mikrodalga (SM 3030 K)

550

EPA 3050B

480

Katı Numunede Çözünürleştirme, Eluat Hazırlama

TS EN 13650,TSE EN 13652, TS EN 12457-4

500

SU VE ATIKSU ANALİZLERİ

FİZİKSEL PARAMETRELER

pH

SM 4500-H+ B

140

Bulanıklık

SM 2130 B

140

Sıcaklık(yerinde)

SM 2550 B

140

İletkenlik

SM 2510 B

140

Renk

SM 2120 F

320

AKM

SM 2540 D

260

UAKM

SM 2540 D E

260

TKM

SM 2540 B

260

TÇM

SM 2540 C

260

TUM

SM 2540 E

260

T. Çözünmüş UKM

SM 2540 C E

260

T. Çökelebilen Madde

SM 2540 F

120

SVI (Çamur Hacim İndeksi)

SM 2710 D

200

Tuzluluk

SM 2520 B

160

Yoğunluk

Piknometre

160

KİMYASAL PARAMETRELER

Sülfat

SM 4500-SO42- C D

320

Sülfit

SM 4500 – SO32- B

320

Sülfür

SM 4500 – S2- F

320

Klorür

SM 4500-Cl- C

320

Toplam Klor

SM 4500 Cl B

320

Toplam Sertlik

SM 2340 C

260

Kalsiyum

SM 3500-Ca B

260

Magnezyum

SM 3500 Mg B

520*

Toplam Alkalinite

SM 2320 B

260

Doygunluk İndeksi

Langier index

160

Asidite

SM 2310 B

260

Serbest Karbondioksit

SM 4500-CO2 D

400**

Agresif Karbondioksit

BS EN 13577

480

KOI

ISO 6060

660

Çözünmüş KOI

ISO 6060

700

BOI 5

SM 5210 B

540

Çözünmüş Oksijen

SM 4500-O C

260

Deterjan

SM 5540 C

600

Yağ ve Gres

SM 5520 D

840

TKN

SM 4500-Norg B

680

Amonyak Azotu

SM 4500-NH3 B C (Distilasyon)

620

Amonyak Azotu

SM 4500-NH3-D (Prob)

500

Toplam Azot(TKN+NO3+NO2)

SM 4500-Norg B+İon Chro

1080

Toplam Fosfor

SM 4500-P B D

400

Orto Fosfat

SM 4500-P B D

360

Toplam Siyanür

SM4500-CN- E

600

Serbest Siyanür

SM4500-CN- E

360

*Toplam Sertlik ve Ca parametreleri ölçülmüş ise fiyat alınmaz.

**Toplam Alkalinite ve pH parametreleri ölçülmüş ise fiyat alınmaz.

BAKTERİYOLOJİK ve TOKSİSİTE* ANALİZLERİ

Toplam Koliform

SM 9222 B

380

Fekal Koliform

SM 9222 D

380

Toplam Bakteri

SM 9215 D (Memb. Filtras. Met.)

380

Mantar

SM 9610 D (Memb. Filtras. Met.)

380

Fekal Streptokok

SM 9230 C

380

E. Koli

SM 9222 B

380

Klorofil-a

SM 10200 H

700

Klorofil-b

SM 10200 H

700

Klorofil-c

SM 10200 H

700

Mikroskobik Sayım

SM 10200 E

520

Pseudomonas aeruginosa

SM 9213 E

600

Fitoplankton Sayısı

10200 F

900

Zooplankton Sayısı

SM 10200 G

900

22 0C de Koloni Sayısı

SM 92 15 C,D

900

37 0C de Koloni Sayısı

SM 9215 C,D

900

*Bu gruptaki testler için telefon ile bilgi alınız.

TOPRAK, SEDİMENT VE ÇAMUR ANALİZLERİ

Nem Tayini

SM 2540 B

260

Kızdırma Kaybı

TSE EN 13039

260

Yağ ve Gres

SM 5520 D

800

TOC

SM5310 B

440

SU NUMUNELERİNDE ALETLİ ANALİZLER

Ağır Metaller

SM 3111 B, SM 3111 D, SM 3113 B (AAS)

360 (parametre başına)

Ağır Metaller

SM 3120 B (ICP/OES)

360 (parametre başına)

Hg

3112 B (Cold Vapour AAS)

360

As

3114 C (Hidrür AAS)

360

Bor

SM 3120 B (ICP/OES)

400

Sodyum

SM 3500-Na B

320

Potasyum

SM 3500-K B

320

Alkali Muhtevası

SM 3500-Na B,SM 3500-K B

680*

Alüminyum

SM 3500-Al B

320

Nitrat, nitrit, sülfat, bromat, fosfat, klorür, florür

SM 4110 B (İyon Kromotograf)

İlk parametre 400 (ilave her parametre için +200 TL)

Uçucu Yağ Asitleri

SM 5560 D

400

Glikojen

Smolders ve diğ., 1994

800

Glukoz

Smolders ve diğ., 1994

800

PHB, PHV, 3MV

Beun ve diğ., 2000

840

TOC

SM5310 B

400

İnorganik Karbon

TS8195, 2000

400

*Sodyum ve Potasyum parametreleri ölçülmüş ise 50 ₺