Laboratuvarda çalışma yapacak öğrencilerin (lisans/yüksek lisans/doktora) ve doktora sonrası araştırmacıların laboratuvar çalışmalarına başlamadan önce aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir;

  • İTÜ İSG Temel Eğitimi’ne katılarak eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olmak ve katılım belgesi almak
  • İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlu Personeli tarafından verilen Güvenlik Eğitimi’ne katılmak ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olmak (Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan öğrencilerin ve araştırmacıların tekrar eğitime katılarak sınava girmeleri gerekmektedir).


NOT: Öğrencilerin ve doktora sonrası araştırmacıların İTÜ İSG Temel Eğitimi Katılım Belgesi’ni ibraz etmedikleri taktirde laboratuvar çalışmalarına başlamalarına izin verilmemektedir.

Öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacılar Güvenlik Eğitim Sınavı’nda başarılı olamadıkları taktirde sınavı başarıyla geçene kadar laboratuvar çalışmalarına başlamalarına izin verilmemektedir.