Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 11
Öğrenci Laboratuvarları  › Çevre Kimyası
Çevre Kimyası

Çevre Kimyası I Laboratuvar Dersi kapsamında kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları aşağıda yer almaktadır.

Amonyum demir (II) sülfat

Baryum klorür dihidrat
Cıva(II) Klorür
EDTA
Eriochrome black T
Fenolftalein
Ferroin çözeltisi (1,10-fenantirolin demir(II) sülfat)
Gümüş nitrat
Hidroklorik asit
Monopotasyum fosfat 
Müreksit (Amonyum purpurat)
Nitrik asit
Potasyum dikromat
Potasyum iyodür
Potasyum kromat
Sodyum hidroksit
Sodyum klorür
Sodyum tiyosülfat pentahidrat
Sülfürik asit


Çevre Kimyası II Laboratuvar Dersi kapsamında kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları aşağıda yer almaktadır.

Alkali iyodür - sodyum azide
Amonyum demir (II) sülfat
Amonyum molibdat
Borat tampon
Borik asit
EDTA
Fosfat standart çözeltisi
Gümüş sülfat
Hekzan
Hidrazin sülfat
Hidrojen peroksit
Hidroklorik asit
Kalay(II) klorür
Kalsiyum karbonat
Kloroform
Konsantre sülfürik asit
Mangan (II) sülfat
Methanol
Metilen mavisi
Potasyum dikromat
Potasyum hidroksit
Sodyum hidroksit 0.02N
Sodyum hidroksit 0.1N
Sodyum hidroksit 1N
Sodyum hidroksit 6N
Sodyum tiyosülfat 0.025N
Sodyum tiyosülfat 0.1N
Sülfürik asit 0.1N
Sülfürik asit 2N
Sülfürik asit 4N
Sülfürik asit 12N
Sülfürik asit, konsantre