Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 9
Ölçüm ve Raporlama Hizmetleri  › Özellikli Parametreleri
Özellikli Parametreleri
GRUP-VI SUDA ATIKSUDA ARITMA ÇAMURUNDA METOD*
Biyolojik Arıtılabilirlik Çalışmaları   x x Cokgor, EU ve diğ., 2009
Çözünmüş ve partiküler  inert madde, (SI1 ve XI1   x   Orhon ve diğ., 1999
Doğada Biyolojik Bozunabilirlik Testi   x   DIN EN ISO9888, 1999
İnhibisyon x x   ISO 11348-3, 1999
Kimyasal Arıtılabilirlik Çalışmaları x x    
Kolay ayrışabilir organik madde, (SS1)   x   Ekama ve diğ, 1986
Liyofilizasyon     x  
Metanojenik Aktivite Testi (SMA)     x İnce, O ve diğ, 1995
Nitrat Tüketim Hızı (NTH)   x x Sozen ve diğ., 1998
Oksijen Tüketim Hızı (OTH)   x x Cokgor, EU ve diğ., 1998
THM (Trihalometan) x x   EPA 551, 1990
Vibrio fischeri (Luminescent bakteri testi) x x   ISO 11348-3, 1999


*KISALTMALAR
SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st ed., 2005, in: Clesceri, L.S., Greenberg, A.E., Eaton, A.D. (Eds.). APHA, WEF, AWWA, American Public Health Association, Washington, DC, USA.
DIN: Deutsches Institut für Normung,  the German Institute for Standardization.
EPA: USEPA, United States Environmental Protection Agency.