Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 8
Ölçüm ve Raporlama Hizmetleri  › Arıtma Çamuru Analizleri
Arıtma Çamuru Analizleri
GRUP-I METOD*
İletkenlik SM 2510 B
pH SM 4500-H+ B
TUM (Toplam Uçucu Madde) SM 2540 E
GRUP-II METOD*
Azot-Nitrat Azotu  SM  4110 B
Klorür SM 4500-Cl- C, SM 4110 B
Sülfat SM 4500-SO42- C D, SM 4110 B
GRUP-III METOD*
Ağır Metaller (Ag, Cd, Cu,T.Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn)  SM 3110
Metal  Çözünürleştirme EPA 3050B
GRUP-VI METOD*
Biyolojik Arıtılabilirlik Çalışmaları Cokgor, EU ve diğ., 2009
Liyofilizasyon  
Metanojenik Aktivite Testi (SMA) İnce, O ve diğ, 1995
Nitrat Tüketim Hızı (NTH) Sozen ve diğ., 1998
Oksijen Tüketim Hızı (OTH) Cokgor, EU ve diğ., 1998


*KISALTMALAR
SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st ed., 2005, in: Clesceri, L.S., Greenberg, A.E., Eaton, A.D. (Eds.). APHA, WEF, AWWA, American Public Health Association, Washington, DC, USA.
DIN: Deutsches Institut für Normung,  the German Institute for Standardization.
EPA: USEPA, United States Environmental Protection Agency.